הקמה מהירה של גשרים

שם המחקר / המאמר: שיטות להקמה מהירה של גשרים:  ABC - Accelerated Bridge Construction

הכותבים: גיל גרינברג M.Sc. - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ, מיכל אשור M.Sc - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

המזמין: נתיבי ישראל

תקציר: ישראל היא מדינה צפופה בה חלק מהפרויקטים להקמת דרכים או מסילות רכבת מבוצעים תוך כדי הפרעה לזרימת התנועה. מטרתו העיקרית של המחקר היא להיערך לפרויקטים אילו  ולתכנן מערכות גשרים חדשות אשר יקצרו את זמן  ההקמה של הגשרים תוך הפרעה מינימאלית ככל האפשר לזרימת התנועה. המחקר מתמקד ברכיבים העיקריים של הגשרים כמו יסודות, נציבים או עמודים, נציבי קצה, קורות ראש, קורות הגשר ופלטות מיסעה, כאשר ההתמקדות העיקרית היא בגשרים עם מפתחים של 6 עד 35 מ'. במחקר מובאות דוגמאות מפרויקטים של הקמה מהירה בעולם וכן מוצגים תקנים ומפרטים מרחבי העולם לבניה מואצת של גשרים. המחקר מכיל הערכה לזמינות שיטות להקמה מהירה בארץ תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים שקיימים בארץ (תבניות של קורות, אמצעי הובלה וכו') והתאמתם לשימוש לביצוע גשרים בהקמה מהירה.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים