בקרה ופיקוח על הקמת נמל צבאי

אומדן עלות הקמה:

תקופת תכנון וביצוע:מ 2010

המזמין: משרד הבטחון

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : חיפה

תאור כללי: הקמת נמל צבאי כולל שובר גלים, רציפים ומתקנים מיוחדים.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : פיקוח על הביצוע

אלמנטים יחודיים בפרויקט : שובר גלים, רציפים, מתקנים מיוחדים.

קודם
שינוי גודל גופנים