הנחיות לקביעת מהירויות ברשת דרכים

שם המחקר / המאמר: הנחיות לקביעת מהירויות ברשת דרכים

הכותבים: ראש צוות - אינג' רן זילברשטיין - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ; הנדסת תנועה ודרכים: פרופ' דורון בלשה, ד"ר בני פרישר, אינג' רותי בן זינו - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ, אינג' דותן ריגלר כהן - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ; בטיחות בדרכים: ד"ר ויקטוריה גיטלמן, פרופ' שלום הקרט; סטטיסטיקה - ד"ר אטי דובא; הנדסת אנוש - ד"ר דוד זיידל; כלכלת תחבורה - מר אהוד חסון

המזמין: משרד התחבורה

תקציר: מטרת מסמך זה היא להביא הנחיות מקיפות לנושא המהירות לרכב המנועי לסוגיו השונים ברשת הדרכים בישראל. הנחיות אלה מתייחסות לכל תחום המהירויות הקיים, החל מרחוב משולב, ועד למהירויות הנסיעה בפועל בדרך המהירה. המסמך נועד לשרת את קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות ברשויות התימרור לסוגיהן, את המתכננים, רשויות האכיפה, החקירה וגורמים נוספים. המסמך נועד לתמוך בתהליכי, קבלת ההחלטות בנושא המהירות, ולאפשר לגשת לבחינת הנושא באופן שיטתי תוך התחשבות במאפיינים ההנדסיים, התנועתיים והסביבתיים של הדרך, וכן במידע העדכני על מהירויות הנסיעה בפועל, הן בסוגי דריכים שונות והן בנקודות מיוחדות בדרך.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים