הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין עירוניות

שם המחקר / המאמר: הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין עירוניות

הכותבים: ראש צוות - אינג' רן זילברשטיין - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ, ד"ר שי בסן - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ, ד"ר בני פרישר

המזמין: משרד התחבורה

תקציר: התשתית התחבורתית הבין-עירונית היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה בקיום הפעילות הכלכלית והחברתית במשק. הקצב המהיר של עליית רמת המינוע ושל הפיתוח המשקי מחייבים תכנון נאות של תשתית זו, כך שתענה הן לצרכי הנגישות, הנוחות, בטיחות המשתמשים בדרך, ויעילות התפעול השוטף, והן לדרישות סביבתיות ולשמירה על עקרונות כלכליים. ההנחיות המובאות להלן נבנו כך, שימלאו במידת האפשר את הדרישות הללו.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים