מודל להערכת התועלת של פרויקטים של ITS בתחום מערכות מידע לנהגים

שם המחקר / המאמר: מודל להערכת התועלת של פרויקטים של ITS בתחום מערכות מידע לנהגים

הכותבים: ד"ר ישראל פלדמן ממכללת אפקה להנדסה, והשתתפו בו פרופ' אראל אבינרי, ג'יי קפלן מהמכון לתכנון ומחקר תחבורה, וכן דב גנאור וסלים נימרי.

המזמין: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

תקציר: מטרת המחקר הייתה לפתח מודל להערכת התועלת הכלכלית של מערכות להעברת מידע תנועתי בזמן אמת לנהגים ברכב (ATIS – Advanced Traffic Information Systems). המחקר התבסס על מידע תנועתי שהגיע למשתמשי Waze . במסגרת המחקר נבחנה התועלת במונחי זמן נסיעה נחסך לכל משתמשי הדרך, הן משמשי Waze והן אחרים שאינם משתמשים ב- Waze אך מפיקים תועלת מהסטת תנועה מדרכים גדושות. המחקר עשה שימוש בנתונים על זמני נסיעה על פי נתוני Waze בין זוגות של מוצא-יעד והשוואתם לזמן הנסיעה האופטימלי האפשרי בתנאי הדרך בזמן אמת. בוצעה סימולציה של הצבה במודל מאקרו-סימולציה תחבורתית, שנועדה לבחון את השפעת ההסטה של חלק מכלי רכב על זמני הנסיעה של כל משתמשי הדרך. הערך הכספי של החסכון בזמן חושב לפי כללי נוהל פר"ת. הממצאים העיקרים של המחקר הם: 1. נמצא כי רוב התועלת הושגה במספר קטן של זוגות מוצא יעד, שרובם נמצאים במרכז הארץ. באזורים פריפריאליים ובמרחקי נסיעה גדולים מוצאים פוטנציאל לזמן נחסך גדול בכל נסיעה, אך מספר הנוסעים בהם קטן, 2. להגדלת שיעור השימוש בנתוני תנועה בזמן אמת ברכב עשויה להיות תועלת כלכלית ניכרת. לדוגמה, הגדלת שיעור החדירה של Waze מ- 10% (אומדן נוכחי) ל- 40% עשויה להביא לחסכון כולל של 35 מליון שעות בשנה, שערכם (לפי כללי נוהל פר"ת) כ- 690 מליון ₪.  המחקר הצביע על צורך לתקן את פונקציות העכבה המשמשות בהצבות במודל מאקרו לצרכי הערכה כלכלית של פרויקטים.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים