תבחיני תכן למזעור הפגיעה בקרקע ובסביבה בדרכים בן-עירוניות

שם המחקר / המאמר: תבחיני תכן למזעור הפגיעה בקרקע ובסביבה בדרכים בן-עירוניות

הכותבים: ראש צוות - רן זילברשטיין - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ; הנדסת תנועה ודרכים - אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ: אינג' רותי בן זינו, אינג' דותן ריגלר, אינג' לירית רוזנפלד; יועץ מדעי ועריכה : ד"ר בני פרישר; מומחה זר בתכנון כבישים ומחלפים: Obermeyer Planen+Beraten GmbH ; איכות הסביבה: תופ אקוסטיקה : ד"ר אסנת ארנון, גב' שירה בוקוולד, גב' שירי פונדמינסקי, מר אלי גליקסמן, ד"ר רון פרומקין; אדרכילות נוף - גרינשטיין הר גיל : ד"ר גיל הר גיל, אדר' נוף טלי מרק; כלכלת תחבורה : מר אהוד חסון; אדרכילות ותכנון ערים - פרחי צפריר אדריכלים בע"מ: אדר' דורון צפריר, אדר' עודד קוטוק

המזמין: משרד התחבורה

תקציר: ישראל הינה מדינה קטנה וצפופה - צפיפות האוכלוסין בישראל גבוהה מאד יחסית לרוב מדינות העולם. בניגוד למדינות רבות בעולם המערבי, הצפיפות צפויה לעלות אף יותר, משום שהאוכלוסייה גדלה בשיעור גבוה מהמקובל בעולם המערבי. גידול האוכלוסייה מחייב פיתוח אינטנסיבי. בישראל, חלק מהבנייה למגורים נעשה בבנייה צמודת קרקע, שהיא בזבזנית במיוחד בצריכת משאבי הקרקע מצומצמים של המדינה. הפיתוח המבוזר מחייב למתוח תשתיות ארוכות של דרכים בין עירוניות, התופסות שטחי קרקע גדולים ויוצרות חיצים בין אזורים פתוחים. ברור כי אין ביכולתה של המדינה להמשיך ולספק היצע מתאים של תשתיות דרכים וחנייה כדי לענות על הביקושים הצפויים לשימוש ברכב פרטי. מלבד משאב הקרקע, שהוא משאב יקר במדינה, ישנם משאבים רבים אחרים עליהם עלינו לשמור. מגמת שימור המשאבים ואיכות הסביבה תופסת תאוצה בעולם כולו בשנים האחרונות – במהלך ועידת פסגה בנושא כדור הארץ, שנערכה בשנת 1992 בריו, התוו מדינות העולם את המדיניות לפיתוח בר – קיימא (אג'נדה 21). בוועידה הוחלט כי: "על מדינות העולם לאמץ אסטרטגיות לאומיות לפיתוח בר - קיימא שנשענות ומותאמות למגוון המגזרים הכלכליים, החברתיים, הסביבתיים ומדיניותם". על בסיס ועידה זו, התקבלה ממשלת ישראל במאי 2003 החלטה מס' 246 לפיה: "מדינת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל.. ברוח "תכנית היישום" יכין כל משרד ממשלתי אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא ושתכלול, בין היתר, תכנית פעולה משרדית, דרכי יישום, מקורות מימון מתקציב המשרדים, יעדים בני מדידה ותאריכי יעד להשגתם". התפישה העומדת בבסיס הנחיות אלה היא חלק מפיתוח מדיניות משרד התחבורה לסוגיית התכנון בר-הקיימא. מלבד השמירה על הסביבה, מדגישות הנחיות אלה גם התייחסות לשמירה על משאב הקרקע.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים