תכנון מרכזי תחבורה משולבים

שם המחקר / המאמר: תכנון מרכזי תחבורה משולבים

הכותבים: תכנון דרכים ותנועה - אמי מתום מהנדסים ויועצים: אינג' רן זילברשטיין, אינג' דוד זוהר; תכנון ותפעול תח"צ : ד"ר יחזקאל ישראלי, אינג' מוטי שובל; תכנון אדריכלי ופיזי - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ: מתכנן ערים גדעון לרמן, אדר' צאלה קרניאל; בטיחות בדרכים - הטכניון - המכון לחקר התחבורה: פרופ' שלום הקרט, ד"ר ויקטוריה גיטלמן; הנדסת אנוש: דר' דוד זיידל; נגישות למוגבלים - שק"ל: ד"ר אבי רמות; אבטחה - אי.אס.סי אבטחה אזרחית בע"מ: מר אורי אהרוני

המזמין: משרד התחבורה

תקציר: מטרת העל בתכנון ופיתוח של מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מים) הינה עידוד והרחבת השימוש בתחבורה הציבורית. מתח"מ הינו מתקן תחבורה שבו מתבצע מעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנה, מקרב אמצעי התחבורה הבאים: רכבת בינעירונית / רכבת פרברית רכבת קלה / רכבת תחתית אוטובוסים בקווי שירות סדירים מוניות רכב פרטי רכב דו- גלגלי ממונע ובלתי ממונע לשם כך למתקן זה מוקצה שטח מתאים, מחוץ לזכויות הדרך. בנוסף, מתח"מ יכול לכלול בתוכו שטחי מסחר, עסקים ומגורים הנמצאים באותו מבנה או בסמיכות לו. מתח"מ קם מתוך הצורך במעבר בין אמצעי הנסיעה במערכת התחבורה הציבורית. ידוע כי עצם המעבר עצמו גורם לאי נוחות לנוסעים אשר מתבטאת בהפסדי זמן, כסף, אי נוחות פיזית של ביצוע המעבר ואי נוחות נפשית בשל גורם אי ודאות בנסיעה. אי נוחות זו משפיעה על ציבור הנוסעים בעת הבחירה בין התחבורה הציבורית והרכב הפרטי. לכן, מתפקידו של המתח"מ להקל על מעבר הנוסעים לתוך מערכת התחבורה הציבורית ובין הסוגים השונים של התחבורה הציבורית ובכך, למזער את הדימוי השלילי שמתקשר בתפיסת הנוסעים עם ביצוע מעברים אלה. מכאן, למתח"מ קיים תפקיד מרכזי בהבטחת שילוב מהיר, יעיל ונוח בין מערכות התחבורה השונות מטרת ה"הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים" הינה ליצור מסגרת מנחה לתכנון גיאומטרי ותפעולי של מתח"מ. המסמך מביא הנחיות ואמות מידה לתכנון מסודר והערכת תכנון של מתח"מ, שבעזרתו ניתן יהיה לעבור את כל התהליך ולעמוד על ההחלטות שהתקבלו בשלבי התכנון השונים.

לינק למאמר / המחקר המלא: לינק

מאמרים ומחקרים נוספים

שינוי גודל גופנים