תכנון וקידום תכניות סטטוטוריות

הכנת תכניות סטטוטוריות עד לאישור מלא החל מהרמה הארצית וכלה ברמה המקומית.

שינוי גודל גופנים