בדיקה תחבורתית לפינוי – בינוי מתחם צריפין – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה:  --

תקופת תכנון וביצוע: 2012-2030

המזמין: נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : צריפין

תאור כללי: על רקע המעבר של בסיסי צה"ל לנגב, מוצע פינוי-בינוי מתחם צריפין להקמת שכונות מגורים לכ- 50,000 תושבים וכ- 1,500,000 מ"ר שטחי תעסוקה. המכון לתכנון ומחקר תחבורה בחן את התכנית על רקע מימוש תכניות הפיתוח המצטבר במרחב. הפרויקט מציע שיפורים למערכות הדרכים ומערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן).

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת תרחישי פיתוח של המתחם והמרחב ובניית מודל תחבורתי. המלצות לשדרוג של מערכות דרכים ומערכות תחבורה עתירות נוסעים (מתע"ן).

אלמנטים יחודיים בפרויקט : בחינת חלופות לפרוגראמת הפיתוח על פי איזון בין תעסוקה למגורים מבחינה התחבורתית. המלצות לשיפורים למערכות הדרכים ומערכות התחבורה עתירות הנוסעים (תע"ן) המתוכננות במרחב, כולל התאמות לתוואי קו-חום והוספת קו המקשר צפון-דרום בין בקעות אונו למרחב צריפין.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים