בדיקת כדאיות כלכלית-תחבורתית של כביש עוקף מערבי אילת – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה:  130 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע: 2012-2020

המזמין: משרד התחבורה אגף תכנון כלכלי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : אילת

תאור כללי: על מנת להסיט תנועת משאיות אל מחוץ לעיר אילת  נבחנו שתי חלופות של כביש עוקף (באורך 9-12 ק"מ) לעומת המסלול הקיים (באורך 5 ק"מ) דרך מרכז העיר. חלופות התוואי שנבחנו נמצאו יקרות בהשוואה לתועלת התחבורתית הצפויה.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת מודל תחבורתי ומודל כלכלי לצורך אמידת תועלות ועלויות של הפרויקט.

אלמנטים יחודיים בפרויקט :  הפרויקט נבחן על פי מודל תחבורתי ייחודי שפותח לעיר אילת.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים