בדיקת כדאיות כלכלית-תחבורתית של מסילת קשת מודיעין – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה:  350 מילון שקלים

תקופת תכנון וביצוע: 2012-2020

המזמין: משרד התחבורה אגף תכנון כלכלי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : מודיעין - ירושלים

תאור כללי: בדיקת כדאיות כלכלית תחבורתית של תוספת קשת מסילתית שתחבר בין מודיעין לירושלים במסגרת מסילה A1 . הפרויקט באורך 2.5 ק"מ נמצא כדאי בצורה מובהקת.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת מודל תחבורתי ומודל כלכלי לצורך אומדן תועלות ועלויות של הפרויקט.

אלמנטים יחודיים בפרויקט : הפרויקט נבחן על פי נוהל פר"ת 2006, וכולל עדכון לעלויות אחזקת תשתיות שהוכן בשיתוף עם רכבת ישראל.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים