הארכת קורות עגורן ופיתוח שטח בערוגה A

אומדן עלות הקמה: 6 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע:2006-2009

המזמין: חברת נמלי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : נמל חיפה

תאור כללי: הארכת ערוגה A קיימת ב-83 מטר. הפרויקט כולל סלילת כבישים ומשטחי אחסון למכולות , וכולל מערכות תקשורת, חשמל ומים.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : תכנון

אלמנטים יחודיים בפרויקט :

קודם הבא
שינוי גודל גופנים