כביש 1 – תל אביב ירושלים – קטע שורש עין חמד כביש ראשי דו מסלולי באורך 2 ק"מ (מכרז DB)

אומדן עלות הקמה: 150 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע:2008 - 2012

המזמין: מע"צ - נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : ירושלים

תאור כללי: כביש 1 – תל אביב ירושלים - קטע שורש עין חמד - כביש ראשי דו מסלולי תלת נתיבי באורך כ-2 ק"מ - תכנון מוקדם והכנת מכרז DB

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : תכנון מוקדם , הכנת תב"ע וליווי אישורה בות"ל בשיתוף צוות יועצים

אלמנטים יחודיים בפרויקט : חציבות גבוהות

קודם הבא
שינוי גודל גופנים