כביש 2 – קטע קיסריה זכרון יעקב תלת נתיבי באורך 11 ק"מ

אומדן עלות הקמה: 500 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע:2008 - 2014

המזמין: מע"צ - נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : צפון

תאור כללי: כביש מהיר דו מסלולי תלת נתיבי באורך 11 ק"מ בין מחלף אור עקיבא ומחלף זכרון יעקב

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : תכנון מוקדם , הכנת תב"ע וליווי אישורה בות"ל בשיתוף צוות יועצים.

אלמנטים יחודיים בפרויקט : הסטת תוואי כביש קיים כ-300 מ' כדי לאפשר הרחבת הישוב ג'סר א זרקא והקמת מפרידן חדש סמוך לישוב

קודם הבא
שינוי גודל גופנים