מודרניזציה של רציפים בנמל אשדוד

אומדן עלות הקמה: 10 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע:1997-2000

המזמין: חברת נמלי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : נמל אשדוד

תאור כללי: שיקום רציפים, החלפת מסילות עגורנים, שוחות הזנה, רהוט שוחות והוספת מערכות.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : תכנון

אלמנטים יחודיים בפרויקט :

קודם הבא
שינוי גודל גופנים