ניתוח מיקרו – סימולציה תנועתית לדרך 77 מחלף רמת ישי – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה:  600 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע: 2011-2017

המזמין: נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : בין טבעון לרמת ישי

תאור כללי: במסגרת תכניות נתיבי ישראל להשלמת דרך 77 בין צומת התישבי לצומת המוביל נבחנו חלופות לתוואי דרך 77 ולעיצוב מחלף רמת ישי (דרך 75 / דרך 77). חלופות לרמת הפיתוח של המחלף נבדקו באמצעות מודל מיקרו-סימולציה תנועתית. תוצאות הבדיקה הצביעו על האפשרות לפתח את המחלף בשלבים ולחסוך מעלויות ההקמה בשלב הראשון.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת מודל מיקרו-סימולציה תנועתית לצורך בחינת התפקוד התנועתי של החלופות למחלף ולמערכת הדרכים בסביבתו (דרכים 77, 75, 722) .

אלמנטים יחודיים בפרויקט :  הניתוח התחבורתי הצביע על שיפורים לניתוב בשלב ראשון של פיתוח המחלף על מנת לאפשר דחיית ביצוע לולאה שמתוכננת לשלב הסופי.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים