ניתוח מיקרו – סימולציה תנועתית לשכונות הירוקות בכפר סבא – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה: -- 

תקופת תכנון וביצוע: 2013-2016

המזמין: החברה לפיתוח כלכלי כפר סבא

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : כפר סבא

תאור כללי: השכונות הירוקות של כפר סבא (כס/60, כס/80) נמצאות בצפון-מערב העיר צמוד לדרך 4. במסגרת השכונות מתוכננת מערכת דרכים המתבססת על כיכרות תנועה ועל מחלפון כניסה-יציאה לשדרות בגין ולמחלף רעננה צפון. מטרת בדיקת המיקרו-סימולציה התנועתית הינה לבחון את רמת השרות הצפויה במערכת הדרכים כולל ההשפעה של אלמנטים במערכת (ובין היתר סדרה של כיכרות) אחד על השני.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת מודל מיקרו-סימולציה תנועתית לצורך בחינת התפקוד התנועתי של מערכת הדרכים המוצעת. תוצאות המודל הצביעו על המלצות לשיפורים במערכת התנועה הנבחנת.

אלמנטים יחודיים בפרויקט : הניתוח התחבורתי הצביע על שיפורים לתכנון התנועתי לצורך שמירה על רמת שרות סבירה בתרחיש מימוש מלא של הפיתוח המתוכנן.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים