פארק תעשיה ברלב

אומדן עלות הקמה: 60 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע:1993-2005

המזמין: ח.פ.ת.

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : מחוז צפון

תאור כללי: פארק תעשיה בשטח של כ- 350 דונם

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : תכנון מוקדם ומפורט של הדרכים ויישורי שטח במגרשים.

אלמנטים יחודיים בפרויקט :

קודם הבא
שינוי גודל גופנים