ציר 431 – בדיקת היתכנות תחבורתית-כלכלית של חלופות רכבת ומתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה: 2300 מיליון שקלים

תקופת תכנון וביצוע: 2013-2025

המזמין: משרד התחבורה אגף תכנון כלכלי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : מטרופולין ת"א

תאור כללי: הוכנה בחינה פרוגרמאתית של היתכנות כלכלית-תחבורתית למסילת רכבת בציר 431 בין מודיעין לראשון לציון. הפרויקט נמצא כדאי על רקע תחזיות הפיתוח לטווח הארוך של המטרופולין.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת מודל תחבורתי ומודל כלכלי לצורך אמידת תועלות ועלויות של הפרויקט.

אלמנטים יחודיים בפרויקט : הפרויקט נבחן ברמה הפרוגרמאתית לצורך בדיקת היתכנות מוקדמת של התכנון המוצע. הפרויקט נבחן על פי מודל של המטרופולין ומודל כלל-ארצי של מסילות רכבת.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים