תכנית אב לתחבורה נתניה – המכון לתכנון ומחקר תחבורה

אומדן עלות הקמה:  --

תקופת תכנון וביצוע: 2010-2030

המזמין: עיריית נתניה

מיקום גאוגרפי של הפרויקט : נתניה

תאור כללי: הכנת תכנית אב לתחבורה לנתניה. במסגרת זו פותחו כלי תכנון, הוכן מודל התחבורה ובקרת איכות של תחזיות תנועה. התכנית הוכנה בשנת 2006 ועודכנה בשנת 2010 ומתייחסת לפיתוח עירוני מכ- 200,000 תושבים כיום לכ- 300,000 נפש בשנת 2030. התכנון מתייחס למערכת הדרכים העירונית הכוללת חיבורים לרשת האזורית-ארצית, מערכת CD על דרך 2 ושלבי הקמה של תוואי BRT. יישום מודל התחבורתי למטרופולין התבצע בחבילת emme/2. העבודה מהווה בסיס לבחינות השלכות תחבורתיות (בה"ת) אשר יוכנו לפרויקטים בהמשך.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט : הכנת תרחישי פיתוח לטווח הביניים ולטווח הארוך, שיפורים למערכות תחבורה, מודל תחבורתי לבחינת השיפורים על פי תחזיות תנועה ותחזיות נוסעים בתחבורה הציבורית.

אלמנטים יחודיים בפרויקט :  התכנית המליצה על שיפורים נרחבים למערכות התחבורה עתירות הנוסעים (מתע"ן) בעיר נתניה וסביבתה כאשר העיר מתפקדת כמרכז משני במטרופולין.

קודם הבא
שינוי גודל גופנים